Radju Prekursur 99.3 FM Malta

Native Flashradio V4

Please wait for 10-20 seconds to Load.

Radju Prekursur

A new sensation and Heart of Malta “Radju Prekursur” makes your day memorable with its vast variety of songs. Infuses energy for your workday and relax your mind and soul when you want it that way. Listen to the wonderful melodious songs of your choice all day long. “Radju Prekursur” is fully customized internet radio station which provided you with 100% satisfaction. Radju Prekursur is a music radio station. Radju Prekursur broadcasts to the regions 24 hours a day, 12 months of the year. With a great mix of Local Music, Community. Radju Prekursur has something for all discerning music lovers.

ABOUT Radju Prekursur:

L-ghan li ghalih gie mwaqqaf ir-Radju tal-Komunita tax-Xewkija huwa li jwassal l-ispirtu tal-festa lil dawk li ma jistghux jinghaqdu ma’ huthom ix-Xewkin l-ohra fil-Funzjonijiet u l-attivitajiet l-ohra li jsiru f’din il-gimgha tal-festa. L-ghan ewlieni kien li kemm il-morda u l-anzjani, kif ukoll dawk li jiehdu hsiebhom, ma jhossuhomx maqtughin wahedhom f’dawn il-jiem ta’ ferh meta r-rahal ikun qed jiccelebra l-festa. L-emigranti wkoll nghataw mportanza. Fil-fatt sa mit-tieni skeda li kellu Radju Prekursur, bejn is-26 ta’ Mejju u l-24 ta’ Gunju 1998, Radju Prekursur haseb li jiddedika programm specjali li matulu sar kollegament dirett ma’ l-emigranti li kienu qed jiccelebraw il-festa gewwa Melbourne fl-Awstralja. Dan l-appuntament ghadu jsir ta’ kull sena, lejlet il-festa ghal habta tas-1.00 p.m. Ma’ kienx dan l-uniku appuntament ma’ l-emigranti. Fil-fatt ta’ kull sena diversi emigranti jikkuntatjawna, kemm permezz ta’ telefonati u anke permezz ta’ l-email biex iwasslu l-awguri taghhom lil qrabathom li jghixu f’Ghawdex. Radju Prekursur beda bix-xandiriet tieghu fuq l-internet matul l-iskeda tal-festa tas-sena 1999 (Radju Prekursur kellu skeda ta’ programmi bejn it-30 ta’ Mejju u t-28 ta’ Gunju 1999).

Contact Radju Prekursur
The Parish Centre,
Saint John Baptist Square,
Xewkija,
Gozo,
Malta.
Phone: +356 21565093
e-mail: [email protected].

Radju Prekursur 99.3 FM Malta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top